Behandelingen

Verschillende problematieken kunnen behandeld worden in de praktijk:

Neurogene communicatiestoornissen

• Afasie

• Dysartrie

• Verbale apraxie

• Spraakstoornissen ten gevolge van neuromusculaire aandoeningen

 

Leermoeilijkheden en -stoornissen

• Leesmoeilijkheden of -stoornis (dyslexie)

• Rekenmoeilijkheden of -stoornis (dyscalculie)

• Spellingsmoeilijkheden of -stoornis (dysorthografie)

 

Taalmoeilijkheden en -stoornissen

• Taalachterstand

• Vertraagde taalontwikkelingsstoornis

• Dysfasie

 

Spraak- en articulatiestoornissen

 

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)