Tarieven

Ik werk als geconventioneerd logopedist, dit houdt in dat ik de tarieven opgelegd door het RIZIV hanteer. 

 

 

Gewone verzekering

Verhoogde tegemoetkoming

Honorarium

Tegemoetkoming

Remgeld

Tegemoetkoming

Remgeld

Aanvangsbilan (onderzoek)

Per sessies van 30 minuten

€42,75

€35,25

€7,50

€39,75

€3,00

Evolutiebilan

Per sessie van 60 minuten

€51,50

€40,50

€11,00

€47,00

€4,50

Therapiesessie 30 minuten

€36,14

€30,64

€5,50

€34,14

€2,00

Therapiesessie 60 minuten

€72,58

€61,58

€11,00

€68,08

€4,50

 

De terugbetaling zoals vermeld in bovenstaande tabel is van toepassing voor de meeste logopedische behandelingen. Indien je niet in aanmerking komt voor terugbetaling via de verplichte verzekering (afhankelijk van de testresultaten), kan je nog steeds een beroep doen op de aanvullende verzekering. 

De aanvullende verzekering is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit. Dit houdt in dat de terugbetaling en het aantal terugbetaalde sessies afhangt van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. 

 

Gemaakte afspraken

Indien je verhinderd bent, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit kan zowel telefonisch, via sms of e-mail. Zonder (tijdige) verwittiging (<24u op voorhand) zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.