Werking

1. Een afspraak vastleggen

Na doorverwijzing van de school, het CLB, arts, arts-specialist of op eigen initiatief kan je contact met me opnemen.  

 

2. Intakegesprek

Bij het intakegesprek wordt geluisterd naar de hulpvraag en de voorgeschiedenis. We brengen de moeilijkheden in kaart en er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek noodzakelijk is. 

Ook de praktische informatie omtrent terugbetaling en de werking van de praktijk wordt uitvoerig besproken. Er wordt gevraagd om drie kleefbriefjes van de mutualiteit mee te brengen. 

 

3. Diagnostisch onderzoek

Er worden logopedische testen afgenomen om de moeilijkheden in kaart te brengen. De duur van deze testing is afhankelijk van de problematiek en bijgevolg dus variabel. Aan de hand hiervan wordt een logopedisch verslag opgesteld. 

 

4. Bespreking resultaten en formuleren advies

De onderzoeksresultaten worden samen overlopen en besproken. 

 

5. Opstarten logopedische begeleiding

Indien het aangewezen is om logopedische therapie op te starten, wordt gewerkt met vaste wekelijkse afspraken. De sessies duren 30 of 60 minuten, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Er kunnen ook meerdere sessies per week ingepland worden rekening houdend met de noden en mogelijkheden.